Kolejne inwestycje zakończone

Park na Kamiennej Górze to miejsce doskonale znane wszystkim mieszkańcom Lubania i okolic oraz turystom. Nie bez powodu zajmuje ważne miejsce w każdym miejscowym przewodniku czy folderze. W parku można odpocząć i podziwiać jego wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze.

Od początku, gdy zdecydowano o jego założeniu – pełnił funkcje rekreacyjne. Później miejsce to przechodziło różne koleje losu, jak całe miasto i region. W ostatnich latach wdrażane są różne projekty, które mają na celu przywrócenie pełnej świetności tego miejsca.

Kolejne projekty są realizowane i oddawane do użytku. Nie inaczej było tego lata, kiedy to zakończono następne inwestycje, dzięki którym Park na Kamiennej Górze stał się jeszcze bardziej atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich, którzy zechcą w nim wypoczywać – zarówno młodszych, jak i starszych osób.

Gmina Miejska Lubań realizuje z powodzeniem kolejne punkty programu przywracającego parkowi dawny blask, m.in. dzięki środkom, które udało się pozyskać w ubiegłym roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przeznaczone one zostały na rewitalizację przestrzeni parkowej.

Wyjątkowy park

Lubański Park na Kamiennej Górze nie jest zwykłym, miejskim zieleńcem. To obszar szczególnie istotny ze względu na to, na jakim terenie geologicznym się znajduje. Jest to powulkaniczne wzgórze, charakterystyczne dla tego regionu Polski.

Znaleźć tu można także różne minerały, nie tylko związane z wulkaniczną historią.

Pod koniec lipca oficjalnie oddano do użytku kolejne zmodernizowane części parku. Unowocześniono m.in. drogę dojazdową do popularnej placówki edukacyjnej, jaką jest Szkoła Muzyczna.

Odnowiono także inną drogę, która prowadzi do znajdującego się tu cmentarza. Prace, które podjęto w ubiegłym roku są kompleksowe, dlatego nie zapomniano także o tym, żeby zorganizować odpowiednią przestrzeń parkingową w tym miejscu.

Osoby, które cenią sobie możliwość spacerowania w miejscach idealnych do rekreacji, takich, jakimi są parki, ucieszą się również z nowej organizacji ciągów pieszych, usytuowanych w pobliżu dróg oraz alejki, którą można dojść do amfiteatru.

W kolejnych etapach prac rewitalizacyjnych planowane jest m.in. zmodernizowanie systemu oświetlenia parku. Powstać ma również platforma widokowa, dzięki której można będzie podziwiać widok na miasto.