Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza

Niedługo państwa należące do Unii Europejskiej będą mogły korzystać ze środków, które otrzymały w ramach funduszy europejskich. Do Polski ma trafić ponad 76 miliardów euro. To środki przyznane na lata 2021-2027, które są niezależne od będącego wciąż przedmiotem dyskusji – Krajowego Planu Odbudowy.

W związku z rozdysponowaniem puli środków przypadających na Polskę, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wystosowała apel do organizacji aktywnych w różnych obszarach działalności społecznej o udział w pracach komitetów, których zadaniem będzie monitorowanie realizacji programów finansowanych przez UE.

Działania te będą wykonywane w ramach Umowy Partnerstwa, która została zaakceptowana zarówno przez polski rząd, jak i Komisję Europejską.

Dotyczy ona wdrażania programów przewidzianych na każde województwo, które będą wdrażane przez urzędy marszałkowskie. Oprócz nich, środki będą także zaangażowane w kilka programów krajowych (tematycznych). Dotyczyć one będą m.in. środowiska, klimatu, nowoczesnej gospodarki i rozwoju społecznego oraz cyfrowego.

Komitety niezbędne do dalszych działań

Aby wszystkie te projekty mogły przejść w fazę realizacji, konieczne jest m.in. powołanie komitetów monitorujących. Będą one oceniały wdrażanie działań dotyczących wszystkich programów – w związku z tym ważne i nieocenione jest zaangażowanie w te prace (o charakterze społecznym) specjalistów z wielu dziedzin.

W każdym komitecie pracować będą: przedstawiciele władz krajowych, lokalnych, organizacje samorządowe, przedstawiciele świata nauki oraz strony społecznej i podmioty związane ze społeczeństwem obywatelskim (m.in. organizacje NGO).

O jakości i efektywności pracy komitetów będzie decydować ich skład osobowy i zaangażowanie wszystkich osób, które zdecydują się podjąć wysiłek oceniania warunków wdrażania programów objętych finansowaniem europejskim.

W gremiach tych nie może zatem zabraknąć specjalistów, z takich dziedzin jak np.: rynek pracy, usługi medyczne, cyfryzacja i digitalizacja, edukacja, kultura, ekologia, integracja społeczna osób z niepełnosprawnością i wielu innych.

OFOP zaprasza zainteresowanych specjalistów na spotkania informacyjne. Pierwsze już 9 grudnia br. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Ofop.eu.