Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej stanowił wyjątkową możliwość do podsumowania i oceny działalności Szkolnego Związku Sportowego funkcjonującego na terenie Dolnego Śląska. Była to też doskonała okazja do uhonorowania i docenienia tych, którzy z największym zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju sportu szkolnego na tym obszarze. Wyjątkowym osiągnięciem może poszczycić się powiat lubański, który w konkurencji międzyszkolnej zdobył zaszczytne trzecie miejsce. Ponadto, nauczyciele z Lubańskiej placówki otrzymali medale w uznaniu ich nieocenionej pracy i działalności.

Wydarzenie to odbyło się w piątek, 29.09.2023 r., a jego gospodarzem były obiekty Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej nosił tytuł „70 lat dla Szkoły, Zdrowia, Sportu” i stanowił doskonałą platformę prezentacji dokonań Szkolnego Związku Sportowego na Dolnym Śląsku.