Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformowała o wprowadzeniu do rejestru zabytków trzech budynków hydrotechnicznych znajdujących się w Leśnej, Złotnikach Lubańskich oraz Pilchowicach.

Zapora wodna w miejscowości Leśna, składająca się z takich elementów jak zapora, przelewy studzienne, sztolnie, dolne stanowisko stopnia wodnego w formie uregulowanego koryta rzeki, budynek elektrowni wodnej oraz budynek wartowni będący obecnie budynkiem mieszkalnym, jest pierwszą inwestycją tej skali na terenie Prowincji Śląskiej z początku XX wieku. Jej twórcą był inżynier Otto Intze, który przyczynił się do wykorzystania technologii znanych z budowy innych obiektów hydrotechnicznych – informuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Położona w Pilchowicach zapora wodna jest największym tego typu obiektem w regionie. Jej budowę realizowała firma B. Liebold u. Comp. A.G. Holzminden-Berlin. Przy budowie zapory pracowali także wybitni inżynierowie – Curt Bachmann oraz Albert Cucchiero.

Zespół obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej Pilchowice, do którego należy zapora, przelew stokowy z kaskadą, sztolnia obiegowa wraz z szybem zasuw, dolne stanowisko stopnia wodnego w postaci uregulowanego koryta rzeki, budynek elektrowni wodnej, budynek rozdzielni oraz most drogowy, powstał podczas pierwszej dekady XX wieku. Jego budowa była możliwa dzięki doświadczeniom zdobytym podczas realizacji wcześniejszych obiektów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w tym samym regionie – podkreśla DWKZ.