Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc uczcić stulecie zdobycia przez Polskę swojego pierwszego medalu olimpijskiego i docenić wybitne osiągnięcia polskich sportowców na przestrzeni lat, podjął decyzję o proklamowaniu roku 2024 jako Roku Polskich Olimpijczyków.

Z tej okazji Burmistrz Lubańskiego Miasta zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, a także inne podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu, do zaangażowania się w realizację projektu „Lubań dla polskich olimpijczyków”.

Projekt przewiduje realizację zadań publicznych w obszarach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji i popularyzacji kultury fizycznej, co znajduje odzwierciedlenie w art. 19a ww. ustawy. Wszystko to ma służyć szerokiemu gronu beneficjentów, głównie mieszkańcom Lubańskiego Miasta. W ramach inicjatywy przewidziano do rozdysponowania łączną kwotę 20.000,00 zł na rok 2024 z tym, że na każdy pojedynczy projekt może przypaść nie więcej niż 3.000,00 zł.

Wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do składania swoich ofert w sposób ciągły – dopóki dostępne środki nie zostaną wyczerpane. Ważnym warunkiem jest to, że czas realizacji jednostkowego zadania nie powinien przekroczyć 90 dni. W celu złożenia oferty, należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesantów, znajdującego się przy ulicy 7 Dywizji 14, na pierwszym piętrze, w pokoju numer 9.