Regulacje dotyczące działalności aptek, w tym szczególnie dyżurów, przeszły radykalną transformację na początku roku. W powiecie lubańskim te zmiany zaczną obowiązywać od 20 lutego, kiedy to jeden z zakładów farmaceutycznych będzie przejmować dyżury w godzinach 20:00 – 22:00 w dni robocze, zaś w dni wolne od pracy, dyżury będą wykonywane w godzinach 14:00 – 18:00.

Zmiana przepisów o refundacji leków, środków spożywczych o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2023, poz.1938), a także kilku innych ustaw, która nastąpiła 1 stycznia, całkowicie przemodelowała system dyżurów przeprowadzanych przez apteki ogólnodostępne.

Legislatorzy wprowadzili znaczącą modyfikację – dyżury nie będą już odbywały się całą dobę, ale tylko w określonym przedziale czasowym. To spowodowało konieczność podjęcia działań przez Zarząd Powiatu Lubańskiego, aby wdrożyć te zmiany do codziennego funkcjonowania.

Do 18 lutego dyżury wciąż odbywają się zgodnie ze starymi przepisami, a więc według ustalonego harmonogramu. W dniu 20.02.2024 r., Zarząd Powiatu Lubańskiego zatwierdzi uchwałę wskazującą konkretną aptekę do pełnienia dyżurów nocnych, które będą obowiązywały w dni robocze między 20:00 a 22:00 oraz podczas dni wolnych od pracy między 14:00 a 18:00. Informacja o tym zostanie natychmiast opublikowana po zatwierdzeniu uchwały.

Chcielibyśmy również poinformować, że w dniu 19.02.2024 r., w godzinach od 20:00 do 24:00, będzie otwarta Apteka Cef@rm 36,6 znajdująca się w Olszynie przy ulicy Wolności 24.