Administracja miejska w Lubaniu rozumie, że zapewnienie dostępności do usług publicznych dla osób o różnym stopniu sprawności jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również etycznym. Wszyscy obywatele, bez względu na swoje indywidualne ograniczenia, powinni mieć równe szanse na korzystanie z tych usług.

W wyniku gruntownej renowacji hali sportowej i krytej pływalni oba te obiekty stały się teraz w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu takich udogodnień jak podjazdy, szerokie wejścia, przystosowane szatnie i toalety oraz mobilny podnośnik basenowy, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie korzystać z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Również w przypadku modernizacji „kartingów” oraz budowy nowego parku wodnego, głównym celem było zapewnienie pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez instalację podjazdów i dostosowanie toalet.

Kolejnym obiektem otwartym dla wszystkich użytkowników jest kompleks sportowy przy ulicy Ludowej, obejmujący stadion i tereny rekreacyjne. W jego ramach znajdują się toalety spełniające wymogi dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, wydzielone miejsca parkingowe oraz trybuna bez barier architektonicznych. Dzięki temu, osoby na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie poruszać się po całym obiekcie oraz kibicować z poziomu murawy.

Zapewnienie dostępności zaznacza swoją obecność także w edukacji. Przedszkole Miejskie nr 5 po remoncie jest teraz przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych za pomocą specjalnego dźwigu osobowego. Z kolei montaż wind zewnętrznych w dwóch szkołach podstawowych (SP2 i SP4) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 umożliwi pełną dostępność dla osób mających trudności z pokonaniem schodów.