Lubańska policja jest jedną ze służb, która postanowiła zastosować profilaktykę w walce z nielegalnymi substancjami psychotropowymi, w tym narkotykami oraz coraz bardziej popularnymi dopalaczami. Jak widać ze statystyk problem dotyka coraz więcej młodzieży w wieku szkolnym (zarówno w podstawowych, jak i szkołach licealnych). Dlatego też współpraca policji z nauczycielami i szeroko pojętymi placówkami oświaty może okazać się kluczem do zwalczenia niepokojącego zjawiska.

Cykl specjalistycznych szkoleń i spotkań z młodzieżą.

W ostatnim czasie policja z Lubania wraz ze strażą graniczną ze Zgorzelca pojawiła się w jednej ze szkół na kolejnym spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami. Podczas takich zdarzeń funkcjonariusze pokazują zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków oraz dopalaczy. Ponadto takie spotkanie ma na celu uświadomić młodzież, a także porozumieć się z nauczycielami, którzy wielokrotnie są pierwszymi mającymi szansę zauważyć zmiany w zachowaniu dzieci. Przeciwdziałanie narkomanii jest niezwykle istotne. Dlatego tym razem w szkole poza prewencją pojawiły się również specjalnie wyszkolone psy. Wszystkie zabiegi mają na celu zapoznanie młodzieży z problemem narkotykowym.

Trwająca od wielu lat walka z dopalaczami

Pomimo zakrojonych na szeroką skalę rozmów, a także nagłaśniania tragicznych w skutkach sytuacji zażywania dopalaczy, problem wciąż jest ogólnopolski. Dużo młodzieży chce z ciekawości spróbować nielegalne substancje. Pomimo licznych kontroli, wpadek wielu dealerów na rynku wciąż pojawiają się nowe substancje psychotropowe. Ich zagrożenie płynie głównie z faktu mieszania tradycyjnych narkotyków z groźnymi substancjami niewiadomego pochodzenia. To właśnie przez nie przewidzenie skutku zażycia dopalaczy jest niemal niemożliwe.

Prewencyjne spotkania policji z pracownikami placówek edukacyjnych oraz uczniami może przynieść wiele korzyści. Być może młodzież obecna na takich szkoleniach dwa razy zastanowi się po sięgnięcie narkotyków.