Kilka dni temu miała miejsce specjalna konferencja inaugurująca nowy projekt szkoleniowy. Została ona zorganizowana przez funkcjonariuszy Zakładu ds. Cudzoziemców w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych  SG w Lubaniu. Sam projekt, o którym napiszemy poniżej ma na celu pogłębianie umiejętności służb granicznych w walce z nielegalną migracją, jak również procedur azylowych. To istotna konferencja zwłaszcza w dobie ostatnich wydarzeń na granicy z Białorusią.

Nowoczesne szkolenia dla służby granicznej i nie tylko

Program jest wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt, który spotkał się z dużym zainteresowaniem i sympatią będzie bazował przede wszystkim na cyklu nowoczesnych szkoleń. Ich zadaniem jest powiększenie umiejętności, jak i kwalifikacji zarówno pracowników służb granicznych.  Dotyczy to instytucji i organizacji zajmujących się obsługą migrantów. Ważne jest, aby cudzoziemcy otrzymywali właściwą pomoc w możliwie najkrótszym momencie. Takie szkolenie może więc nie tylko poszerzyć wiedzę osób zaangażowanych w procesy migracyjne. Ma też przyczynić się do sprawniejszych działań na granicy. Główny nacisk zarówno konferencji (mającej miejsce 16 września) jak i całego programu skupia się na walce z nielegalnymi migrantami. Sposobem przeciwdziałania takich sytuacji, jak i radzeniem sobie różnych służb w zakresie rozwiązywania problemów o różnych podłożach.

Pierwszy krok do sprawniejszej administracji migracyjnej

Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji wyraziły nadzieję, że uczestnictwo w programie może przyczynić się do usprawnienia działania całej administracji. Procesy biurokratyczne, a więc związane z wypełnianiem dokumentów nie są jedynym zajęciem służb granicznych. Tu liczy się przede wszystkim człowiek, któremu należy udzielić pomoc zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawnymi.