Nie obawiaj się skorzystać z pomocy!

W ostatnich dwóch latach nasiliły się problemy związane ze sferą psychiki. Wiele osób w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi nie radzi sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym z niepewności jutra, czy ze znacznym przeorganizowaniem życia na różnych poziomach, zarówno rodzinnym, jak i społecznym oraz zawodowym.

Skutkuje to pogłębiającymi się problemami psychicznymi, z których najczęstszym jest depresja – bywa, że niediagnozowana, tymczasem stanowi ona coraz poważniejsze zagrożenie, nawet dla życia osoby, która się z nią zmaga. Problem ten wpływa też znacząco na funkcjonowanie otoczenia chorej osoby, w tym przede wszystkim rodziny.

Osoby, które popadają w coraz większe tarapaty natury psychicznej, często szukają ucieczki w środkach odurzających, takich jak alkohol, czy narkotyki. Pojawiają się również inne, mniej lub bardziej groźne, nałogi oraz zachowania autodestruktywne.

Zazwyczaj brak interwencji (również ze strony rodziny) nie kończy się dobrze. Nałóg postępuje i coraz trudniej się z niego uwolnić. Dlatego nie bójmy się skorzystać z profesjonalnej pomocy, szczególnie takiej, jaką proponują asystenci zdrowienia – osoby posiadające niezbędną wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną, ponieważ sami kiedyś zmagali się z różnymi problemami.

Dyżury Asystenta Zdrowienia w Lubaniu

Osoby mające problemy, np. z uzależnieniami, które nie pozwalają im normalnie funkcjonować mogą zgłosić się do Asystenta Zdrowienia, który świadczy pomoc podczas bezpłatnych dyżurów w miejscowym w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy.

Z pomocy można skorzystać w każdy poniedziałek. Dyżury trwają od rana do godzin popołudniowych. Nie wahajmy się skorzystać z pomocy Asystenta Zdrowienia, jeśli widzimy, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie ze swoim problemem albo nie umiemy udzielić skutecznej pomocy osobom nam bliskim.

Pomoc Certyfikowanego Asystenta Zdrowienia oferowana jest mieszkańcom Lubania od stycznia bieżącego roku.

Asystent Zdrowienia to stosunkowo nowa profesja wśród zawodów związanych z psychiatrią, psychologią i pomocą osobom w kryzysach. Asystenci są swego rodzaju „łącznikami” z innymi specjalistami, np. psychiatrami.

Można ich nazwać „psychologami pierwszego kontaktu”, którzy doskonale potrafią zdiagnozować i zweryfikować występowanie problemu i następnie pokierować kolejnymi krokami osoby zgłaszającej się, tak aby mogła uzyskać optymalną, czyli jak najszybszą i skuteczną pomoc.

Zobacz jak inne miasta próbują pomóc swoim mieszkańcom, nieradzącym sobie z obecną rzeczywistością.