Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych

Miasto Lubań zgłosiło do rządowego programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” trzy projekty infrastrukturalne, istotne dla miejscowej społeczności. Wszystkie mają szansę na otrzymanie dofinansowania.

Jakie projekty wybrano? To oczyszczalnia ścieków, którą Lubań planuje rozbudować, to również projekt modernizacji Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowa kompleksu boisk sportowych.

Do połowy lutego 2022 roku trwa drugi nabór do projektu, który stworzono z myślą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ważnych inwestycji, mających duży wpływ na jakość życia mieszkańców.

Dofinansowanie jest bezzwrotne. Mogą z niego skorzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a więc zarówno najniższy szczebel, jakim są gminy, jak i powiaty oraz miasta, ale również związki miast.

Każdy uprawniony podmiot może zgłosić maksymalnie trzy projekty, które będą się „starały” o uzyskanie dodatkowego rządowego dofinansowania.

Z szansą na dofinansowanie?

Wszystkie wnioski zgłoszone przez Lubań dotyczą ważnych dla mieszkańców inwestycji. Kompleks boisk sportowych przy ulicy Ludowej wymaga różnych prac, dzięki którym stanie się bardziej nowoczesny, efektywniejszy i optymalnie bezpieczny dla użytkowników.

W tym kontekście szczególnie istotne jest wymienienie płyty głównej boiska oraz budowa zaplecza lekkoatletycznego, tak aby spełniało aktualne wymogi PZLA. Miasto chce również zwiększyć użyteczność obiektu pod względem rekreacyjnym.

W drugim naborze do programu „Polski Ład” uwzględniono także znaczące poprawienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miejski dom Kultury, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia różnych prac modernizacyjnych budynku.

W związku z coraz większymi potrzebami miasta w zakresie uzdatniania wody, konieczne jest także zwiększenie mocy przerobowych tutejszej oczyszczalni ścieków.