Nabór wniosków trwa

Fundacja Wspólnota Pokoleń działająca na rzecz osób starszych i integracji społecznej zaprasza do udziału w konkursie „Złoty Wiek”. Nabór wniosków już trwa i będzie prowadzony do końca lutego 2022 roku.

Przedmiotem naboru są wnioski o granty aktywizacyjne. Jest to już druga edycja konkursu, który ma na celu wspierać lokalne inicjatywy realizowane zarówno na rzecz seniorów, jak i przez nich samych.

Do konkursu można zgłaszać różne projekty, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zwiększenia komfortu życia na emeryturze. Dzięki takim projektom seniorzy mogą aktywnie spędzać wolny czas, integrować się w swoim środowisku, wspierać się nawzajem i rozwijać swoje umiejętności oraz pasje, a także czerpać satysfakcję z nabywania zupełnie nowych umiejętności.

Nie od dziś wiadomo, że aktywność, fizyczna, jak i umysłowa, w tzw. jesieni życia ma olbrzymie znaczenie dla zachowania dobrej kondycji, a co za tym idzie lepszego stanu zdrowia i samopoczucia.

Jakie działania wspiera Fundacja Wspólnota Pokoleń

Zgodnie ze swoją nazwą fundacja skupia się nie tylko na działaniach zmierzających do zwiększenia komfortu życia seniorów, ale w swoim statucie ma również zapisane realizowanie projektów, których celem jest wspieranie integracji międzypokoleniowej, jako jednego z elementów udanego życia społecznego.

Ciekawymi inicjatywami są m.in. akcje na rzecz upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych o wymiarze krajowym, jak i lokalnym. Fundacja wspiera także kulturę, dlatego inicjuje projekty miejskie czy gminne, które adresowane są do seniorów.

Bardzo duże znaczenie ma również działalność fundacji w zakresie działań wspierających profilaktykę zdrowotną w wieku senioralnym.

Konkurs adresowany jest do następujących podmiotów: organizacje pozarządowe, które dopiero zaczynają działalność i grupy nieformalne, zrzeszające co najmniej trzy osoby, których działalność nie ma na celu osiągania zysku.

Granty mogą wynieść od 4 tys. zł do 20 tys. zł.

Więcej informacji na stronie fundacji – Wspolnotapokolen.pl.