Projekt „Odłącz się” w Lubaniu

XXI wiek doczekał się nowej kategorii zachowań, które mogą być kwalifikowane jako nałóg – to tzw. fonoholizm. Ten zwrot trafił już do słowników psychologicznych i socjologicznych. Co oznacza? Jak nietrudno się domyślić – uzależnienie od korzystania z urządzeń mobilnych, w tym przede wszystkim telefonów komórkowych.

Smartfon można dziś uznać za symbol naszych czasów. Wystarczy chwilę poczekać na przystanku albo pojechać jakimkolwiek środkiem komunikacji, żeby zorientować się o czym mowa, szczególnie w przypadku młodszych pokoleń. Widok osób w średnim i młodszym wieku, niezauważających niczego i nikogo wokół siebie z powodu całkowitego zaabsorbowania światem wirtualnym, dostępnym za pośrednictwem smartfona, nikogo już nie dziwi. A czy powinien?

Z pewnością tak – coraz większe „zawłaszczanie” realu przez wirtual oznacza wiele problemów, natury psychosomatycznej, a także społecznej. Nieumiejętne korzystanie z urządzeń mobilnych, czyli tych wszystkich, które pozwalają połączyć się szybko z Internetem, może doprowadzić do różnych zaburzeń emocjonalnych, może też – w skrajnych przypadkach – grozić życiu, np. wtedy, gdy… przechodzimy przez przejście.

Ten aspekt fonoholizmu stał się głównym akcentem projektu „Odłącz się”, który był niedawno realizowany w Lubaniu.

Szeroka akcja społeczna

W ramach akcji odbyło się kilkadziesiąt warsztatów, w tym spotkań z członkami Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk, którzy uświadamiali dzieciom z lubańskich szkół podstawowych, jakie są zagrożenia związane z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu i urządzeń mobilnych.

Podkreślano, że sam telefon czy Internet nie jest niczym złym, konieczne jest jednak zachowanie zdrowego dystansu, np. do treści, które można tam odnaleźć, ale również rozrywki, która potrafi zaabsorbować tak mocno, że w ostateczności może doprowadzić do znacznego zubożenia emocjonalnego w prawdziwym życiu.

Spektakularnym punktem programu było malowanie na chodnikach, szczególnie tych, które znajdują się w okolicach przejść dla pieszych napisu, będącego hasłem akcji – „Odłącz się i przejdź bezpiecznie”.

Tak proste pod względem technicznym działanie może bardziej skutecznie wpłynąć na racjonalne korzystanie z telefonów komórkowych niż wiele godzin wykładów, pogadanek czy warsztatów.

Można przypuszczać, że ci mieszkańcy Lubania, którym do tej pory zdarzało się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię… z powodu skupienia uwagi na wyświetlaczu smartfona – przypomni sobie hasło akcji – i przejdzie bezpiecznie, nie tylko przez „pasy”, ale również przez życie…