Nadal możesz zgłosić swój wniosek

W Lubaniu ogłoszono nabór uzupełniający wniosków dotyczących wymiany źródeł ciepła. Projekt, w ramach którego realizowany jest główny cel, zakładający zwiększenie efektywności energetycznej jak największej liczby budynków na terenie miasta – zarówno tych, które zajmowane są przez podmioty publiczne, jak i prywatne – jest kontynuowany.

Efekt ten można osiągnąć między innymi dzięki wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych na takie, które stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego, w tym szczególnie dla stanu powietrza, które w Polsce nadal dalekie jest od stanu choćby zadowalającego.

Tylko kompleksowe i szeroko zakrojone działania zmierzające do efektywnej redukcji zanieczyszczeń mogą doprowadzić do tego, że powietrze, które wdychamy, nie będzie również dla nas stanowiło poważnego obciążenia zdrowotnego.

Program realizowany m.in. w Lubaniu zakłada zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii (popularne OZE).

Na co można przeznaczyć środki z programu?

Środki, o które można się ubiegać w ramach programu wymiany źródeł ciepła mogą być spożytkowane w celach bezpośrednio związanych z tego rodzaju inwestycjami, a więc np. na: unowocześnienie systemu grzewczego użytkowanego w danym budynku, co można osiągnąć przez wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowsze i spełniające wymogi ekologiczne.

Wymiana może dotyczyć także podłączenia budynku, który do tej pory korzystał z prywatnego źródła ciepła do sieci ciepłowniczej. Podobny efekt można uzyskać np. poprzez zainwestowanie pompy ciepła albo kotła na biomasę.

Możliwe jest również dokonanie wymiany na ogrzewanie elektryczne. Jest tu jednak jeden warunek – system zaopatrzenia w ciepło będzie zasilany z OZE.

To tylko niektóre z propozycji przygotowanych dla beneficjentów programu wymiany źródeł ciepła. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań, tam również można zgłaszać stosowne wnioski – już od 1 lipca br. – w ramach nowego naboru.