Dworzec w Lubaniu wpisany na listę Programu Inwestycji Dworcowych

W ostatnich latach zintensyfikowano działania zmierzające do ponownego oddania do użytku zabytkowego, pochodzącego z XIX wieku dworca kolejowego, który służył jeszcze nie tak dawno mieszkańcom Lubania i okolic podróżujących koleją.

Obecnie nie jest on zagospodarowany i potrzebuje niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych, aby ponownie wrócić do sieci aktywnych stacji PKP. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach stanie się to możliwe, między innymi dzięki inicjatywie i staraniom miejscowego samorządu terytorialnego, który chce partycypować w kosztach i pracach zmierzających do „ożywienia” dawnego dworca.

Miałby on służyć nie tylko celom związanym stricte z samymi podróżami, ale również innym, dzięki czemu byłby to obiekt wielofunkcyjny i tym bardziej istotny, zarówno dla miejscowej społeczności, jak i gości odwiedzających Lubań.

Nowe oblicze i więcej możliwości dworca

Zgodnie z panującymi w ostatnich latach trendami, budynki takie jak dworce, pełnią wiele funkcji, dzięki czemu są bardziej uniwersalne, ale również „efektywniejsze” w eksploatowaniu, co oznacza m.in. to, że generują mniej kosztów, mogą też przynosić dochód właścicielom.

Jednym z atutów projektu przygotowanego przez samorząd Lubania, zainteresowanego powrotem budynku dworca PKP do pełnienia funkcji transportowych, jest „dodanie” do tej standardowej działalności również innych funkcji.

W wyremontowanym i zmodernizowanym obiekcie miałyby się znaleźć również pomieszczenia służące urzędom oraz lokale do wynajęcia.

Obecnie budynek stoi pusty. Odpowiednie wnioski do PKP zostały wysłane kilkanaście miesięcy temu. Teraz już wiadomo, że Lubań został wpisany na listę dworców, które mogą zostać objęte pracami w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego do roku 2030.

Jest to lista o charakterze rankingowym i wstępnym. Ostateczną decyzję o tym, które dworce zostaną wyremontowane, podjęte zostaną na szczeblu centralnym, do końca 2022 roku.