W dniu 23 października, odbyło się spotkanie burmistrza miasta Lubań, Arkadiusza Słowińskiego z dyrektorem Muzeum Regionalnego oraz grupą młodych wolontariuszy z lubańskiego Mickiewicza. Celem zebrania było podziękowanie za wkład i pracę włożoną w organizację Sudeckiego Festiwalu Minerałów.

Pierwszy głos zabrał gospodarz miasta, burmistrz Arkadiusz Słowiński. Skierował on swoje ciepłe słowa do młodzieży: „Twój wkład i determinacja są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, który wspólnie zrealizowaliśmy. Jako przedstawiciel władz miejskich oraz dyrektora muzeum, którego czujne oko nadzorowało całe przedsięwzięcie, chciałbym serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie. Jestem naprawdę poruszony widząc tak wielki entuzjazm i determinację u młodych ludzi.” Podkreślił również swoje przekonanie o dalszym angażowaniu się młodzieży w kolejne edycje festiwalu, a dyrektor już teraz planuje nowe atrakcje, które przyciągną jeszcze więcej odwiedzających. Burmistrz zdawał sobie sprawę z regionalnej i edukacyjnej wartości Sudeckiego Festiwalu Minerałów, co potwierdziła nagroda przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podczas festiwalu młodzież miała do czynienia z imponującym wyzwaniem logistycznym – 1,5 km stołów do rozmieszczenia, 150 namiotów do postawienia, 400 worków do obsłużenia, 1,5 km kabli do rozłożenia i 250 krzeseł do ustawienia. Mimo to młodzi wolontariusze sprostali zadaniu. Wysoko ocenił ich pracę dyrektor muzeum Łuksza Tekiela, który skierował do nich słowa uznania i serdecznego podziękowania.