Spotkanie informacyjne na temat trwającej inwestycji odbyło się wczoraj w budynku Urzędu Gminy Siekierczyn. Głównym punktem obrad było przedstawienie szczegółów związanych z projektem pod kryptonimem „Remont drogi gminnej publicznej nr 109663D w Siekierczynie”.

Inwestycja, która rozpoczęła się na początku września 2023 roku, realizowana jest przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego. Wyboru wykonawcy dokonano w drodze przetargu. Obecnie firma zajmuje się naprawą uszkodzonego fragmentu drogi o łącznej długości ponad dwóch kilometrów, składającego się tak naprawdę z dwóch mniejszych odcinków.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim renowację konstrukcji nawierzchni. Wzdłuż całego odcinka remontowanego traktu wykonane zostaną także odpowiednie systemy odwodnienia i odprowadzenia wód powierzchniowych. Do gruntownej naprawy przeznaczonych zostało również 19 przepustów drogowych. Dariusz Furdykoń, Wójt Gminy Siekierczyn, podkreślał na konferencji, że dzięki tym działaniom droga zyska właściwości, które umożliwią jej długotrwałe użytkowanie przez mieszkańców.

Projekt remontu finansowany jest w 80% ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Gmina Siekierczyn złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała wsparcie w wysokości ponad 1,4 mln zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 2 mln zł.