W okresie od 20 do 24 listopada 2023 roku, profesorowie z Zakładu ds. Cudzoziemców przekazali swoją wiedzę grupie absolwentów ukraińskiej Akademii Państwowej Służby Granicznej imienia Bogdana Chmielnickiego. Program szkolenia składał się z prezentacji szerokiego zakresu obowiązków, praw i działań podejmowanych przez polskich strażników granicznych w celu zwalczania nielegalnej migracji zarówno na terenie Polski, jak i całej Unii Europejskiej.

Uczestnicy mieli również okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej w Ludwigsdorfie. Podczas pobytu studyjnego w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę o procedurach związanych z umieszczaniem cudzoziemców w miejscach detencji oraz mieli możliwość zobaczenia jak działa taki ośrodek. Cała przekazana wiedza i doświadczenie mają na celu wspomóc i rozwijać potencjał służb granicznych Ukrainy w kontekście zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji na ich terenie.

Poza aspektami merytorycznymi, goście mieli sposobność odwiedzenia bazy dydaktycznej ośrodka w Lubaniu oraz Obiektu Szkoleniowego w Szklarskiej Porębie. Na zakończenie szkolenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wręczył Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych, płk SG Tomasz Różański.