Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łużyce jest projektem współtworzonym przez osiem lokalnych władz, w tym Gminę Miejską Lubań. Celem Spółki jest wybudowanie około 150 mieszkań o umiarkowanych czynszach na terenie Lubania w ciągu najbliższej dekady. Pierwsze prace budowlane planowane są na uruchomienie za dwa lata.

Akt notarialny, który formalnie tworzy SIM Łużyce Sp. z o.o., został podpisany 4 grudnia. Siedziba spółki zostanie ulokowana w Węglińcu, miasteczku, które zainicjowało całe przedsięwzięcie. Oprócz Gminy Miejskiej Lubań, inicjatywę wspierają również Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Węgliniec, Iłowa, Zawidów, Sulików, Leśna i Nowogrodziec.

Do 2033 roku, przy wsparciu Krajowego Zasobu Nieruchomości, SIM Łużyce planuje wybudować co najmniej 380 mieszkań. Budowa bloków mieszkalnych w Lubaniu jest planowana na ulicach Zawidowskiej oraz Słowackiego – informuje Burmistrz Lubania, Arkadiusz Słowiński.