Adwokat jest to osoba, która ukończyła studia prawnicze, a jednocześnie kontynuowała edukację zdobywając aplikacje, bądź tytuł adwokata lub radcy prawnego. Jest to osoba, która posiada ogromny zasób wiedzy z różnych dziedzin prawa i pomaga osobom w rozwikłaniu różnego rodzaju spraw.

Kim jest adwokat?

Adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz zdała egzamin na aplikację adwokacką, jednocześnie uzyskując tytuł magistra prawa po odbyciu aplikacji oraz zdania egzaminu adwokackiego. Po wpisaniu na listę uzyskała tytuł adwokata. Adwokat to osoba, która podlega pod właściwą miejscową okręgową radę adwokacką, dzięki temu może reprezentować swoich klientów jako profesjonalny pełnomocnik i nie tylko w sądach, ale także przed różnego typu instytucjami. Adwokat może występować w imieniu swojego klienta w sprawach karnych cywilnych, gospodarczych, prawa pracy. Ponadto pomaga swoim klientom w rozwikłaniu spraw z zakresu Kodeksu Rodzinnego oraz opiekuńczego. Adwokat jest osobą, która w imieniu swoich klientów może sporządzać dla nich pisma, a także udzielać porad prawnych i reprezentować swoich klientów w sądzie.

W jakich sprawach pomoże prawnik z Wrocławia?

Praca kancelarii adwokackiej opiera się na wszechstronnej pomocy prawnej wynikającej z dużej wiedzy, a także doświadczenia pracujących w niej prawników. Klienci mają gwarancję zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania wszelkich zasad etycznych. Prawnik z Wrocławia świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno podmiotem gospodarczym, jak i osobom prywatnym. Klienci mogą otrzymać pomoc w zakresie prawa cywilnego, a także prawa karnego. Dużym atutem jest możliwość pomocy przy obsłudze prawnej firm. W tym zakresie Klienci mogą liczyć na windykację kontrahentów, którzy opóźniają się z zapłatą faktur. Ponadto sporządzane są oraz analizowane umowy. Klienci mogą liczyć na wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia firmy.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prawa rodzinnego klienci również mogą liczyć na pomoc. Jest to pomoc wymagająca głębokiego zaangażowania. Adwokat pomoże przy sprawach rozwodowych, w kwestii unieważnienia małżeństwa, w sprawach dotyczących alimentów, zasądzenie, obniżenie, podwyższenie, a także ustalenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Ponadto świadczona jest pomoc w zakresie ustalenia kontaktów pomiędzy dziećmi, a rodzicami czy podział majątku wspólnego. Ponadto prowadzone są sprawy dotyczące odszkodowań oraz w zakresie upadłości i restrukturyzacji firm.

Jak można zauważyć prawnik to osoba z ogromna wiedzą, świadcząca szereg usług swoim klientom.