W ciągu ostatnich kilku lat, władze miasta Lubania dokonały inwestycji o wartości niemal 8,3 miliona złotych, skierowanej na odnowę terenów zielonych. Przestrzenie te służą mieszkańcom jako miejsca do odpoczynku i aktywności rekreacyjnej. W najbliższej przyszłości planowane są dodatkowe przedsięwzięcia, których koszty przewyższają 13 milionów złotych.

Przestrzenie zielone mają znaczący wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców miejskich obszarów, dostarczając cienia i obniżając temperaturę otoczenia. Roślinność ma także istotny wpływ na jakość powietrza poprzez redukcję hałasu i stworzenie siedlisk dla drobnych zwierząt.

Proces renowacji parku na Kamiennej Górze podzielono na kilka etapów. W 2022 roku zakończono fragment inwestycji obejmującej modernizację drogi prowadzącej do szkoły muzycznej ulokowanej w budynku o nazwie „zameczek”, a także trasy prowadzącej do cmentarza żołnierzy radzieckich, wraz z zaprojektowaniem miejsc parkingowych. Dla zwiększenia komfortu spacerujących, przeprowadzono renowację ścieżek wzdłuż tych dróg oraz alejki prowadzącej od „zameczku” do amfiteatru. Łączne koszty tego etapu wyniosły około 4,8 miliona złotych, z czego 2 miliony złotych pochodziły z dofinansowania rządowego. Przewidziane kolejne fazy projektu mają na celu przywrócenie parkowi jego dawnej atrakcyjności turystycznej i krajobrazowej. Wśród nadchodzących planów znajduje się m.in. modernizacja oświetlenia i budowa punktu widokowego.

W trosce o bezpieczeństwo osób spacerujących, w 2019 roku przeprowadzono wymianę 300 metrów ogrodzenia wokół miejsca znanego jako „kociołek”. Miasto przeznaczyło na ten cel 90 tysięcy złotych.