Poinformowaliśmy, że w Lubaniu wystąpiły problemy z oświetleniem na jednym z kluczowych odcinków drogi krajowej numer 30.

Chcielibyśmy poinformować, że na pewnym fragmencie drogi krajowej nr 30, czyli od punktu, gdzie ulica Warszawska krzyżuje się z ulicą Przemysłową, aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą do autoryzowanego salonu samochodowego marki Renault, doszło do istotnej usterki kabla odpowiedzialnego za oświetlenie. Po wykryciu awarii, miejscowy Urząd Miasta Lubań natychmiast podjął działania mające na celu jej diagnozę i naprawę.

W związku z powstałymi problemami, pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności i zapewnić, że podejmowane są wszelkie środki w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.