Stowarzyszenie „Pogranicze”, pełniące rolę Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego w Lubaniu, skierowało zaproszenie do mieszkańców miasta Lubania, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia, jak również do przedstawicieli środowisk związanych z sektorem organizacji pozarządowych. Dotyczy to zarówno stowarzyszeń, jak i fundacji czy klubów mających swoją siedzibę w Lubaniu i powiecie lubańskim, a działających na rzecz dobra lokalnej społeczności.

Rozesłane zaproszenie oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych, które obejmują aspekty związane z korzystaniem z nowych technologii. Są to porady dotyczące obsługi internetu oraz urządzeń takich jak smartfon czy laptop. W ten sposób Stowarzyszenie chce wspomóc osoby starsze oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w nabyciu umiejętności niezbędnych w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie.