Wielokrotnie słyszeliśmy o wezwaniach ze strony organizacji handlowych do pozostawienia przepisów dotyczących kradzież w nienaruszonym stanie. Według nich, rząd poprzez wprowadzanie takich zmian, umożliwia złodziejom kradzieże bez jakichkolwiek konsekwencji. Niestety, wszystkie te apele okazały się bezskuteczne i od 1 października będą obowiązywać nowe regulacje w Polsce.

Na dzień dzisiejszy, jeżeli osoba dopuszcza się kradzieży majątku o wartości nie przekraczającej 500 złotych, jest za to pociągana do odpowiedzialności jako za wykroczenie. Jednak sytuacja zmienia się radykalnie, gdy wartość skradzionego mienia przewyższa 500 zł – wtedy staje się to czynem przestępczym.

Za wykroczenie grozi areszt, grzywna lub ograniczenie wolności. Natomiast za przestępstwo czeka już karę pozbawienia wolności – aż do 3 lat. Różnica jest zauważalna.

Jednak teraz progowa kwota finansowa zostanie podniesiona do 800 zł. To jest efekt nowelizacji Kodeksu karnego. Politycy popierający ten pomysł argumentowali, że z uwagi na inflację i wzrost cen, prawo musi być dostosowane do nowej rzeczywistości finansowej. Ta decyzja wprowadziła handlowców w stan rozpaczy.

Zmienione przepisy wejdą w życie od 1 października.