Od zeszłego dnia nadesłane do nas doniesienia od obywateli Lubania mówiły jedno – miasto pogrążyło się w niezwykle głębokich ciemnościach. Dzisiejsze komunikaty wydane przez miejski urząd Lubań potwierdziły, że doszło do szeroko zakrojonej awarii miejskiego systemu oświetlenia.

Zaledwie kilka tygodni temu, Mariusz Tomiczek udzielił nam wyjaśnień dotyczących przewlekłych problemów z „nowym” systemem oświetlenia. Jak twierdził, głównym sprawcą nieustannych defektów są archaiczne kable, które nie były wymieniane w trakcie realizacji projektu modernizacji oświetlenia. Sytuację tę interpretować można więc jako dowód na to, że dopóki nie dokonana się wymiana zabytkowych segmentów przewodów elektrycznych w obwodach oświetlenia miejskiego, mieszkańcy miasta będą musieli zmagać się z nagłymi i zaskakującymi brakami światła.