Proces kwalifikacji wojskowej w regionie Wielkopolskim ma zaplanowany start na luty bieżącego roku. W tym roku, głównymi adresatami tej procedury będą mężczyźni, którzy przyszli na świat w 2005 roku. Oprócz nich, wezwania do poddania się badaniom wojskowym otrzymają również ci panowie, którzy urodzili się w latach od 2000 do 2004 i którzy nie mają jeszcze przypisanej klasyfikacji zdolności do pełnienia aktywnej służby wojskowej.

Do grupy wezwanych do kwalifikacji należeć będą też osoby, które w latach 2022 i 2023 były uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niewłaściwe do czynnej służby wojskowej. Zaliczą się do nich także te jednostki, którym okres, na jaki wyznaczono im status czasowej niezdolności do służby, skończy się po zakończeniu procesu kwalifikacji wojskowej.

Kolejnym segmentem społeczeństwa, który zostanie objęty kwalifikacją, będą kobiety urodzone między rokiem 1997 a rokiem 2005. Warunkiem jest jednak posiadanie kwalifikacji przydatnych do służby wojskowej, jak również brak wcześniejszego stawienia się na kwalifikację wojskową. Dotyczy to także tych pań, które aktualnie studiują lub zdobywają wiedzę w zawodach, o których mówi przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku dotyczącej obrony Ojczyzny.

Na koniec warto wspomnieć, że w kwalifikacji mogą uczestniczyć także osoby, które skończyły 18 lat i z własnej inicjatywy zgłosiły się do niej, a także osoby z nieuregulowanym statusem wobec służby wojskowej do momentu końca roku kalendarzowego, w którym skończą 60 lat. Warunkiem jest jednak brak określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej.