Zarządzenie o mianowaniu Magdaleny Wydry na stanowisko zastępcy burmistrza Lubania zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyraźnie zaznacza to decyzję Burmistrza Miasta Lubań, który wybrał panią Wydrę na swoją prawą rękę.

7 kwietnia, Magdalena Wydra otrzymuje miejsce w Radzie Powiatu Lubańskiego, a następnie 7 maja przyjmuje zaświadczenia potwierdzające jej wybór na radną powiatową. W dniu uroczystości przysięgi, renegocjuje swoje zobowiązania, aby móc objąć rolę zastępcy burmistrza Lubania od 8 maja 2024. Aby to osiągnąć, rezygnuje ze swojego mandatu w powiecie.

Edukację ekonomiczną zdobyła studiując na Wyższej Szkole Bankowej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2003 roku jest częścią struktury samorządowej – początkowo jako referentka w Urzędzie Miasta Lubań, potem pełniła role Zastępcy Skarbnika Miasta oraz głównej księgowej w różnorodnych instytucjach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz prowadzenie księgowości dla wielu organizacji. W ostatnich wyborach, Magdalena Wydra sprawowała rolę szefa kampanii wyborczej Grzegorza Wieczorka, obecnego burmistrza Lubania.