Na niedawnej konferencji prasowej, samorząd województwa dolnośląskiego zapowiedział, że niebawem przeznaczy ponad 8 milionów złotych na wsparcie lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje na ten temat przekazał Jarosław Rabczenko – członek zarządu województwa oraz Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Rabczenko podkreślił, iż tak duży finansowy zastrzyk na cele związane z integracją i pomocą osobom z niepełnosprawnościami to novum na Dolnym Śląsku. Reklamował również najbliższy nabór do konkursu, w którym będzie można starać się o fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu turystycznego dla niepełnosprawnych, umożliwiającego eksplorację górskich szlaków.

Początkowo planowano przeznaczyć na pierwszy z konkursów 2 miliony złotych, jednak kwota ta została podwojona w kwietniu decyzją zarządu województwa. Ostatecznie złożono 108 ofert, z czego 89 podmiotów otrzymało dofinansowanie na łączną sumę 3,9 miliona złotych. Średnia wartość przyznanej jednostce pomocy finansowej wyniosła od 40 do 50 tysięcy złotych. Wnioskodawcy musieli również wykazać 5% wkład własny w wartość realizowanego projektu.