Mieszkańcy Lubania otrzymali ciekawą propozycję dotyczącą modernizacji swoich systemów ogrzewania. Lokalna administracja miejska poinformowała, że od 24 czerwca rozpoczną się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie wymiany starych, opartych na paliwie stałym systemów grzewczych. Bardzo ważne jest jednak to, że dostępne środki są limitowane, a najwyższa kwota dofinansowania wynosi 6000 złotych. Rozpatrywanie wniosków nastąpi zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wprowadzenie dotacji na odnowienie i zmianę obecnych źródeł ogrzewania ma na celu przyczynić się do redukcji tzw. niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w Lubaniu. Dlatego też mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o fundusze na zamianę starych systemów ogrzewania, wykorzystujących paliwa stałe lub biomasę, na nowe, efektywniejsze i generujące mniejszą ilość szkodliwych emisji źródła ciepła. Alternatywnym rozwiązaniem jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Szacunkowy budżet przeznaczony na ten cel jest ściśle określony, a najwyższa kwota wsparcia dla jednego mieszkania w budynku wielorodzinnym to 85% kosztów związanych z wymianą systemu, jednak nie więcej niż wspomniane już 6000 złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 24 czerwca do 31 lipca w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań, znajdującym się przy ulicy 7 Dywizji 14. Przy rozpatrywaniu wniosków brane pod uwagę będą kolejność złożenia i pełność dokumentacji.