W 2022 roku, samorząd lokalny Lubania zdołał pozyskać fundusze rzędu niemal 5 milionów złotych. Środki te przeznaczone zostały na rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków, będącej własnością Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Pieniądze uzyskane zostały w ramach programu „Polski Ład”.

Projekt, który rozpoczął się w ubiegłym roku, dotyczy zarówno prac projektowych, jak i budowlanych. Kluczowym punktem tej inwestycji jest stworzenie nowej komory reaktora biologicznego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rada Budowy, która gromadzi przedstawicieli Urzędu Miasta, inspektora nadzoru budowlanego oraz wykonawców inwestycji, spotyka się regularnie aby monitorować postęp prac. W spotkaniach uczestniczy także burmistrz Grzegorz Wieczorek.

Pierwsza transza płatności z funduszy „Polskiego Ładu” została już przekazana wykonawcy. Zgodnie ze słowami burmistrza Grzegorza Wieczorka, ten etap inwestycji został zakończony, zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego i odpowiednio rozliczony.

Plan inwestycji zakłada nie tylko powstanie nowej komory reaktora biologicznego, ale także stworzenie komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym oraz komory rozdziału przed komorami osadu czynnego. Po przeprowadzeniu testów szczelności, reaktor zostanie napełniony substancją zawierającą bakterie oczyszczające ścieki zarówno w procesach tlenowych, jak i beztlenowych.

Kolejny krok to hydrauliczne połączenie wszystkich nowo wybudowanych obiektów, ich wyposażenie w konieczne urządzenia, połączenie ich od strony elektrycznej oraz sterującej. Na koniec nastąpi uruchomienie procesu technologicznego.