Lubań to jedna z wielu gmin na Dolnym Śląsku, która regularnie dba o jakość i czystość powietrza. Skutkuje to udziałem w wielu projektach oraz otrzymywaniem pieniędzy na walkę z m.in. emisji kominowej. Pod koniec lipca miasto otrzymało kolejne fundusze z projektu grandowego, które z pewnością zostaną (tak jak poprzednio) właściwie wykorzystane. Ile tym razem otrzymają władze na dalsze działania z niską emisją?

Nie pierwszy i za pewne nie ostatni projekt

Władze gminy już po raz kolejny otrzymały pieniądze od Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Tym razem mowa o niebagatelnej kwocie oscylującej w okolicach pół miliona złotych. To fundusze z projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań”. Otrzymane pieniądze zostaną przekazane przez władze wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w pierwszej turze naboru do dotacji na wymianę źródeł ciepła. Mowa tu o osobach, które pozostały na liście rezerwowej.

Burmistrz zadowolony z decyzji

Jak powiedział burmistrz Miasta Lubań pozyskane pieniądze były wspaniałą wiadomością. Władze od zeszłego roku starają się pozyskać dodatkowe środki, które wspomogłyby mieszkańców w wymianach starych pieców na bardziej nowoczesne, a co ważniejsze – ekologiczne rozwiązania. Kwota ta pozwoli bowiem na kolejne działania. Przynoszą one pozytywny skutek bowiem jakość powietrza w gminie (zwłaszcza w okresach grzewczych) uległa zdecydowanej poprawie.

Skąd właściwie wziął się pomysł?

O niskiej emisji była już mowa dawno temu. Należało więc podjąć rozwiązania, które sprawią, że mieszkańcom będzie żyło się po prostu lepiej. Sam projekt, o którym mowa powyżej rozpoczął się już 12 marca 2020 roku, kiedy to została podpisana umowa. Dokument zawarło Województwo Dolnośląskie, a właściwie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz władze Miasta Lubań. Całość jest rozwiązaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Cała wartość opisywanego projektu wyniosła prawie 3 mln złotych