Przekazywanie 1% ze swojego podatku na rzecz różnych organizacji jest coraz bardziej popularne wśród Polaków. Ta drobna forma pomocy, niemal nieodczuwalna dla przeciętnego człowieka pozwala na zgromadzenie niekiedy olbrzymich środków dla osób potrzebujących. Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowane najnowsze dane w tym zakresie. Pozytywną informacją jest fakt, iż z roku na rok rośnie liczba przekazywanych kwot. Co można wyczytać z raportu Ministerstwa Finansów?

Darczyńcy z okolic – na jakie organizacje wpłacali?

W powiecie lubańskim jest kilkanaście organizacji zarejestrowanych i uprawnionych do przekazywania im 1% z podatków. W raporcie ministerstwa odnaleźć można tylko kilka z nich. To one zebrały największą kwotę podczas wypełniania deklaracji za rok 2020. Najwięcej pieniędzy przekazali mieszkańcy regionu na Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu – ponad 18 tysięcy zł. Pozostałe organizacje zebrały po kilka tysięcy. Tu wymienić należy:

  • Fundację Bukowińską „Bratnią Pomoc” w Lubaniu,
  • Fundację na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów – Czerniawa”,
  • Stowarzyszenie Parafii Katolickiej w Uniegoszczy,
  • Bojan Boks „Lubań”
  • Oraz Klub Sportowy – Ludowy zespół sportowy „Orzeł Platerówka”.

Przy okazji warto nadmienić, iż średnia kwota przekazywana w tym roku przez Polaków wyniosła 63 złote. Jak wskazują dane w roku 2004 ilość osób przekazujących swój 1% podatku oscylowała w okolicach 80 tysięcy osób, podczas gdy 10 lat później ich liczba wzrosła do prawie 12 milionów. Tylko w zeszłym roku ilość ludzi korzystających z takiej formy pomocy innym wyniosła 15,3 mln obywateli.

Jak sytuacja wyglądała w poszczególnych województwach?

Tutaj nie było niespodzianek. Największe kwoty tradycyjnie powędrowały do organizacji zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Najczęściej ludzie wspierali Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. To na jej konto wpłynęło blisko 194 mln złotych.