Nowe oblicze hali sportowej

Jedna z planowanych od dłuższego czasu inwestycji miejskich w Lubaniu, czyli modernizacja hali sportowej, zostanie sfinalizowana. Od 30 listopada 2021 r. można mieć taką pewność z uwagi na podpisanie stosownej umowy między Gminą Miejską Lubań i spółką-wykonawcą wszystkich prac.

Hala stanie się zdecydowanie bardziej nowoczesna, a głównym celem zaplanowanych prac jest zwiększenie jej funkcjonalności w kluczowym aspekcie, czyli w dostępności dla różnych dyscyplin sportowych.

Umowa przewiduje nie tylko modernizację samej hali, ale również sąsiadującej z nią pływalni miejskiej. Dzięki temu cały kompleks sportowy stanie się nowocześniejszy i przyjaźniejszy dla użytkownika.

Wartość inwestycji to niemal dwadzieścia milionów złotych. Prace mają się zakończyć wczesną jesienią 2023 roku. Za niecałe dwa lata powstanie zatem w Lubaniu nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny.

Centrum sportowe w Lubaniu

Umowa zakłada wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych, nie tylko dotyczących struktury sportowej, ale również energetycznej obu budynków. Zostaną one ocieplone. Większą stabilność termiczną hali i basenu zapewnić mają także nowe okna.

Dzięki unowocześnieniu hali, stanie się ona centrum sportowym Lubania. W budynku zmieniona zostanie nawierzchnia, dzięki czemu znacząco zwiększy się komfort trenujących tu zawodników. Potencjał rekreacyjny obiektu zwiększy także zainstalowanie nowoczesnej ścianki wspinaczkowej.

Takie ścianki cieszą się bardzo dużą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi. Jest więc szansa na to, że hala przyciągnie kolejnych pasjonatów sportu, co w dzisiejszych czasach, w których siedzący styl życia negatywnie wpływa na zdrowie młodzieży, jest celem niezwykle istotnym.

Hala w nowej odsłonie będzie również bardziej ekonomiczna dla miasta. Dzięki zaplanowanym inwestycjom obiekt będzie bardziej ergonomiczny i tańszy w bieżącej eksploatacji. Na obniżenie kosztów działania hali wpływ będzie miał również nowy, oszczędny i ekologiczny system uzdatniania wody.