Kajak i Kwisa

Szlaki wodne, które można zagospodarować pod względem turystycznym stają się coraz większymi atrakcjami wielu regionów. Jeden z takich szlaków zostanie poprowadzony przez rzekę Kwisę. Czy ma ona potencjał turystyczno-rekreacyjny?

Mieszkańców regionu nie trzeba o tym przekonywać, ale konieczne było podjęcie inicjatywy, która pozwoliłaby nadać pomysłowi takiego zagospodarowania rzeki praktyczną formułę.

Tak też się stało – 1 grudnia 2021 r. podpisano list intencyjny, którego celem jest stworzenie szlaku na Kwisie. Szlak będzie wiódł przez kilka miast i gmin, w tym: Miasto Lubań oraz miejscowości Gminy Lubań, a także Miasto i Gminę Leśna.

Podpisujący list intencyjny przedstawiciele powyższych samorządów postanowili współpracować na rzecz stworzenia warunków do utworzenia szlaku kajakowego i pontonowego.

Zgodnie z treścią listu, uprawnione podmioty zobowiązały się do przygotowania koniecznej dokumentacji. Wykonane zostanie również oznakowanie szlaku wodnego i charakterystyczna dla takich miejsc infrastruktura.

Od dokumentacji – do promocji

Miasta i gminy biorące udział w projekcie podjęły się pracy nad stworzeniem turystycznego szlaku wodnego na Kwisie, na każdym etapie – począwszy od dokumentacji, przez stworzenie infrastruktury, po działania promocyjne.

Wbrew pozorom – ustanowienie szlaku wodnego nie wiąże się ze znacznymi wydatkami finansowymi. Niektóre z elementów infrastruktury będą stworzone na bazie już istniejących rozwiązań.

Podmioty realizujące projekt będą na równych warunkach partycypować w wytyczeniu szlaku, w jego promocji i w dalszej eksploatacji.

Niedługo po podpisaniu listu intencyjnego przystąpiono do pierwszych działań mających na celu realizację postanowień – pierwsze elementy infrastruktury już dostarczono, to m.in. wiata.

Turystyczny szlak wodny dopełni ofertę rekreacyjną regionu, w którym od pewnego czasu powstaje wiele nowych ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.