Możesz uratować życie…

Obojętność, znieczulica – czy są to rzeczywiście cechy, które charakteryzują współczesnych ludzi? Od lat mówi się, że stajemy się coraz bardziej egoistycznym społeczeństwem i w codziennym zabieganiu nie potrafimy, a może nie chcemy dostrzegać potrzeb innych osób?

Akcje organizowane w Internecie, szczególnie na YouTube, które polegały na obserwowaniu za pomocą ukrytej kamery reakcji ludzi na różne zdarzenia pokazywały niejednolite oblicze naszego społeczeństwa.

Niezależnie od tego, czy akcja taka przeprowadzana była w dużym czy małym mieście, pokazywała, że wielu z nas nie zdaje egzaminu z podstawowych odruchów empatii, choć na szczęście, sporo osób zachowywało się odpowiedzialnie i np. nie udawało, że nie widzą człowieka, który mdleje albo siedząc na przystanku zimą, bez kurtki, trzęsie się z zimna…

Akcje takie miały na celu pokazanie rzeczywistego obrazu codzienności i jednocześnie uwrażliwienie na drugiego człowieka, nawet wtedy, gdy bardzo się spieszymy, gdy odjeżdża autobus, na który czekaliśmy, gdy nie mamy na nic czasu.

Czekać nie może też bezdomny, przed którym roztacza się bardzo niebezpieczna perspektywa zimowej nocy spędzonej na dworze… Jeden telefon nieobojętnego człowieka może uratować życie.

MOPS apeluje o pomoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, apeluje do wszystkich mieszkańców miasta o zwracanie uwagi na osoby, które w tych szczególnie trudnych, zimowych warunkach, mogą mieć problemy z przetrwaniem.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet kilka stopni „na minusie” nocą może się okazać tragiczne w skutkach dla osób, które nie mają domu i np. koczują na ogródkach działkowych i w innych niezamieszkanych miejscach.

Jeśli wiemy, że na danym terenie przebywają takie osoby – zadzwońmy do MOPS. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia takiej osoby czy osób należy bezzwłocznie zawiadomić Policję lub Straż Miejską.

MOPS-y w całym kraju apelują także o zwracanie uwagi na sytuację osób starszych, samotnych i chorych, które z uwagi na złą sytuację materialną mogą mieć problemy z przetrwaniem w czasie zimowych tygodni. Zima w tym roku jest chłodniejsza niż w latach ubiegłych. Prognozy również wskazują na to, że zagrożenia, o których mowa w apelu będą realne.