Miejsca liceów z regionu

Co roku uczniowie kończący naukę w szkołach podstawowych stawiają sobie pytania jaką szkołę ponadpodstawową wybrać. Pomocą mogą być dla nich różne rankingi, z których jednym z najpopularniejszych i największym jest ranking miesięcznika Perspektywy.

Jak na tle całej Polski prezentują się szkoły z Lubania i regionu? Niektóre licea uplasowały się na tyle wysoko, że zostały wyróżnione srebrną tarczą, inne otrzymały brązową tarczę.

W tym roku, podobnie jak w wielu poprzednich latach, na czele rankingu krajowego uplasowało się liceum z Warszawy. W obecnej edycji rankingu jest to XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.

Najlepszą placówką w województwie dolnośląskim jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Najwyższe miejsce w rankingu ze szkół działających w pobliżu Lubania zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. W ujęciu ogólnokrajowym jest to 270 miejsce, na Dolnym Śląsku 19. Liceum otrzymało srebrną tarczę.

Lubańskie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zajęło 54 miejsce w województwie i pod koniec pierwszego tysiąca w kraju, co pozwoliło placówce otrzymać brązową tarczę.

Ranking Perspektyw

Ranking ma wieloletnią historię. Po raz pierwszy opublikowany został w 1992 roku i dotyczył jedynie liceów warszawskich. Wygrało V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

W kolejnych latach sukcesywnie rozszerzano zakres rankingu. Ostatecznie zestawienie Perspektyw wypracowało sobie pozycję najważniejszego rankingu tego rodzaju w całej Polsce.

Stosowana od początku metodologia, na podstawie której ranking jest sporządzany nie uległa zmianie, w związku z tym można stwierdzić, że jest on miarodajny i rzeczywiście ukazuje sytuację każdej ocenianej placówki w różnej perspektywie czasowej.

Licea oceniane są zgodnie z trzema kryteriami. Szkoła oceniana jest na podstawie sukcesów odniesionych przez jej uczniów w olimpiadach. Kolejne kryterium to wyniki matury z przedmiotów obligatoryjnych i trzecie to wyniki matury z przedmiotów fakultatywnych.

Analiza prowadzona jest na podstawie źródeł zewnętrznych i niezależnych od szkół.

Więcej informacji na temat liceów z Dolnego Śląska w rankingu Perspektyw znajdziesz na https://wroclawinfo.pl/najlepsze-licea-na-dolnym-slasku/