Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza

Działający w Smolniku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy z różnych powodów chcieliby zwiększyć wiedzę i umiejętności dotyczące wychowania, do udziału w cyklu spotkań psychologicznych i pedagogicznych, które odbędą się w kwietniu.

Ostatnie lata obfitują w zdarzenia, które niekorzystnie wpływają na psychikę wielu ludzi. Z problemami związanymi z pandemią i wojną na Ukrainie, często nie radzą sobie dorośli, tym bardziej chaos związany ze sferą psychologiczną dotyczy młodzieży i dzieci.

Świat od wiosny 2020 r. zmienił się  radykalnie. Ciągła niepewność, permanentny stres, redukcja kontaktów społecznych, zdalne nauczanie – te wszystkie czynniki nie mogły nie odbić się negatywnie na kondycji psychofizycznej młodych ludzi, począwszy od przedszkolaków po studentów.

Codzienne funkcjonowanie w realiach, które nie mają nic wspólnego z tak potrzebną w młodym wieku stabilnością, powoduje wiele zagrożeń, spośród których jednym z największych jest depresja, ale również różnego rodzaju fobie, napięcia emocjonalne i inne sytuacje kryzysowe, które wpływają negatywnie nie tylko na jednostki, ale i środowiska, w których funkcjonują, w tym przede wszystkim rodziny.

Jak radzić sobie z narastającym stresem?

Mimo tego, że znajdujemy się w trudnym okresie i nie możemy być pewni jak będzie wyglądała nawet najbliższa przyszłość, warto podjąć próby naprawienia relacji rodzinnych, w których najwięcej zależy od rodziców.

Niezależnie od tego, w jakiej kondycji psychicznej są, muszą sprostać wielu nowym wyzwaniom i problemom, których nigdy nie brakuje w wychowywaniu dzieci. Im więcej dodatkowych sytuacji stresogennych, tym większa konieczność pracy nad sobą i nad rodziną.

W kwietniu można będzie wziąć udział w kilkunastu spotkaniach tematycznych dotyczących szerokiej problematyki wychowania.

Tematyka spotkań będzie dotyczyła najczęstszych problemów, charakteryzujących różne grupy wiekowe dzieci. Jednym z istotniejszych zagadnień jest wzbudzanie w młodym człowieku poczucia własnej wartości, podobnie jak samodzielności – już od najmłodszych lat.

Ważnym tematem jest również rozpoznawanie uczuć dziecka i radzenie sobie z tymi emocjami, które mogą negatywnie wpłynąć na jego rozwój i harmonijne życie w rodzinie.

Nie zawsze także pamiętamy o problemie granicy w relacjach międzyludzkich. O jaką granicę chodzi? Przede wszystkim o to, kiedy stawiać dziecku wyraźne granice, co jest konieczne dla prawidłowego rozwoju i przygotowania go do funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie.