Nowa usługa Urzędu Miasta Lubań

Lubań jest kolejnym polskim miastem, które wprowadza do katalogu ofert realizowanych na rzecz mieszkańców cieszącą się dużą popularnością usługę, znaną pod nazwą „Mobilny Urzędnik”.

Jest ona dostępna bezpłatnie – dla tych osób, które potrzebują tego rodzaju wsparcia, m.in. po to, aby ułatwić im samodzielne wykonywanie czynności związanych z obsługą urzędową i tym samym przyczynić się do zwiększenia poziomu aktywnej partycypacji społecznej.

Samodzielność w wykonywaniu różnych czynności jest bardzo istotna dla osób, które zmagają się z chorobami i niepełnosprawnościami. Możliwość realizacji określonej czynności samodzielnie zdecydowanie zmniejsza zasięg tak niekorzystnego zjawiska jak wykluczenie społeczne.

Warto zrobić wszystko, żeby jak najmniej osób zmagało się z takimi negatywnymi odczuciami, które są niekorzystne zarówno dla jednostki, jak i dla całej społeczności.

Zgodnie z nazwą nowej oferty – urzędnik odwiedzi osobę upoważnioną do skorzystania  usługi – w miejscu jej zamieszkania i umożliwi wykonanie określonej czynności urzędowej.

Kto może skorzystać z usługi?

Usługa „Mobilny Urzędnik” dostępna jest dla osób starszych, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia i mają problemy z samodzielnym poruszaniem się czy też zmagają się z różnymi niepełnosprawnościami, a także osoby młodsze, które ukończyły piętnasty rok życia, jeśli są osobami zależnymi.

Usługa zapewnia możliwość wykonania większości czynności, które normalnie dostępne są w siedzibie UM.

Można między innymi złożyć różne deklaracje, informacje o nieruchomościach, a także wnioski, np. o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego.

Urzędnik wykonujący usługę (możliwa jest wówczas, gdy osoba korzystająca mieszka albo przebywa w obrębie administracyjnym Lubania) jest wyposażony w tzw. mobilną stację, która pozwala na wykonanie czynności administracyjnych w terenie, w tym np. ma możliwość pobrania odcisków palców, co pozwala na wydanie wielu dokumentów, w tym dowodu osobistego.

Zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z usługi „Mobilny Urzędnik” można dokonać drogą telefoniczną, dzwoniąc do Urzędu Miasta Lubań.