Ratusz w Lubaniu wydał komunikat o planowanych tymczasowych zmianach organizacji ruchu drogowego w pobliżu miejskiego cmentarza. Zmiany mają wpływ na dwa konkretne odcinki dróg w dniach od 30 października do 3 listopada 2023 roku.

Droga gminna numer 109016D, zwana również ulicą Cmentarną, i droga wojewódzka numer 357, czyli ulica Wrocławska, zlokalizowana w Lubaniu w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego, zostaną poddane tymczasowej reorganizacji ruchu.

Ulica Cmentarna między budynkiem stacji benzynowej Orlen a drogą wojewódzką nr 357 – ulicą Wrocławską, przekształci się w drogę jednokierunkową. Nowe oznakowanie będzie zawierało znak „D-3” (droga jednokierunkowa), który znajdzie się na wysokości stacji benzynowej Orlen. Dodatkowo pojawi się znak „B-2” (zakaz wjazdu), który zostanie umieszczony przy wjeździe na ulicę Cmentarną od strony ulicy Wrocławskiej, będącej drogą wojewódzką nr 357.