Z niecierpliwością oczekiwano na początek budowy supermarketu Dino w lubańskiej dzielnicy Księginki. Inwestycja ta, oprócz jej pierwotnego celu, umożliwi również modernizację lokalnej infrastruktury drogowej, co przyniesie korzyści mieszkańcom ulicy Groblowej.

Trzecia placówka sieci Dino w Lubaniu zlokalizowana będzie na Księginkach. Start prac budowlanych miał miejsce w sierpniu 2023 roku. Dotychczas prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Nie ograniczają się one tylko do samej konstrukcji marketu, ale obejmują także tworzenie systemu kanalizacyjnego dla nowego obiektu handlowego.

Dodatkowo, ze względu na konieczność podłączenia nowego sklepu do istniejącej infrastruktury, konieczne jest przeprowadzenie remontu drogi na ulicy Groblowej. W ramach współpracy pomiędzy przedstawicielami sieci Dino a władzami miejskimi Lubańskiego magistratu, postanowiono, że cała ulica Groblowa otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną.

W efekcie tych działań mieszkańcy nie tylko zyskają łatwy dostęp do nowego supermarketu, ale również skorzystają na poprawie stanu infrastruktury drogowej. Dzięki temu ich podróż do i z domu stanie się znacznie bardziej komfortowa.